HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ IV

  • May 16, 2018
  • Số 2, Đường D3, Phường 25

Event Description

Hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ IV của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức vào ngày 17/5/2018, nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Trường (18/5/1988 – 18/5/2018) và 55 năm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/1963 – 18/5/2018).

Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ trong Nhà trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi học thuật và công nghệ, kỹ thuật giữa Nhà trường cùng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trang chủ : http://khcn18.ut.edu.vn/

Built Process

Event Ticket Price

Gallery