HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ IV

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ IV
Science
 • June 18, 2018
 • All Day
 • Số 2, Đường D3, P.25

Event Description

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2017


THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ IV (ngày 17/5/2018)

 

Hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ IV của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức vào ngày 17/5/2018, nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Trường (18/5/1988 – 18/5/2018) và 55 năm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/1963 – 18/5/2018).

 1. Mục tiêu hội nghị:

Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ trong Nhà trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi học thuật và công nghệ, kỹ thuật giữa Nhà trường cùng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 1. Thành phần tham gia hội nghị
 • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực liên quan.
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Hình thức tổ chức
 • Trường sẽ tổ chức phiên toàn thể của Hội nghị vào sáng 17/5/2018 để tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ từ năm 2015 đến 2018 và các báo cáo mời (từ 08h30 đến 10h30).
 • Hội nghị tại các tiểu ban ban chuyên ngành gồm các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster) sẽ tổ chức từ 10h30 đến 16h30 ngày 17/5/2018.
 • Triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ: Từ ngày 15/5/2018 – 17/5/2018, Nhà trường sẽ tổ chức khu triển lãm trong khuôn viên trường để các đơn vị trong và ngoài trường trình bày các kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 2015 – 2018.
 1. Các lĩnh vực
 • Khoa học hàng hải – Môi trường và bảo vệ môi trường
 • Tổ chức và quản lý vận tải
 • Điện – Điện tử – Viễn thông – Công nghệ thông tin – Tự động hóa
 • Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Khoa học Tự nhiên và Xã hội – Khoa học Giáo dục
 1. Thủ tục nộp báo cáo
 • Bản tóm tắt và toàn văn báo cáo được nộp trực tuyến trên website: http://khcn18.ut.edu.vn
 • Định dạng bài báo theo hướng dẫn, được tải về từ website hội nghị (file đính kèm).
 • Ngôn ngữ viết bài và trình bày trong hội thảo: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 1. Công bố khoa học và các báo cáo tuyển chọn
 • Các báo cáo khoa học tham dự hội nghị sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, phản biện và đăng tải trên Kỷ yếu hội nghị.
 • Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển sẽ hỗ trợ thủ tục các tác giả đăng tải bài báo toàn văn trên các tạp chí: Khoa học công nghệ Giao thông vận tải (ISSN: 1859-4263); Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG-Tp.HCM (ISSN: 1859-0128); Giao thông vận tải (ISSN:0866-7012) ; Khoa học Công nghệ hàng hải (ISSN: 1859-316X), …
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban thư ký hoặc tham khảo trên website hội nghị.
 1. Lịch trình tổ chức Hội nghị dự kiến
 • 31/12/2017: Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt;
 • 18/3/2018: Hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn đăng trên kỉ yếu hội nghị;
 • 16/4/2018: Ban tổ chức gửi chương trình và Giấy mời tham dự Hội nghị;
 • 17/5/2018: Hội nghị phiên toàn thể và các phiên ở phân ban;
 1. Ban chỉ đạo
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 PGS.TS Nguyễn Văn Thư Hiệu trưởng Trưởng ban
2 PGS.TS Đồng Văn Hướng Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
3 PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 PGS.TS Nguyễn Xuân Phương Phó Tổng biên tập Tạp chí KHCN GTVT Ủy viên
 1. Ban tổ chức
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
         1. PGS.TS Đồng Văn Hướng Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
         2. PGS.TS Vũ Ngọc Bích Trưởng phòng KHCN, NC&PT Phó Trưởng ban
         3. PPGS.TS Đặng Xuân Kiên Viện Trưởng viện Đào tạo sau đại học Ủy viên
         4. PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng Trưởng khoa Hàng hải Ủy viên
         5. PGS.TS Hồ Thị Thu Hoà Trưởng bộ môn Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức Ủy viên
         6. PGS.TS Phan Văn Quân Trưởng khoa Kỹ thuật tàu thuỷ Ủy viên
         7. PGS.TS Nguyễn Xuân Phương Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
         8. PGS.TS Vũ Trường Vũ Trưởng khoa Kỹ thuật xây dựng Ủy viên
         9. TS Phạm Thị Anh Viện Trưởng Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông Ủy viên
       10. TS Lê Văn Quốc Anh Trưởng khoa Công nghệ thông tin Ủy viên
       11. TS Vũ Thị Lan Anh Trưởng bộ môn Ngoại ngữ Ủy viên
       12. ThS Đặng Nhân Cách Giám đốc Trung tâm dữ liệu và Công nghệ thông tin Ủy viên
       13. ThS Nguyễn Hải Dương Bí thư Đoàn TNCS HCM Ủy viên
       14. TS Nguyễn Văn Khoảng Trưởng khoa Kinh tế Ủy viên
       15. CN Nguyễn Thị Khoán Trưởng Thư viện Ủy viên
       16. ThS Tô Văn Long Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch – Tài vụ Ủy viên
       17. TS Nguyễn Quốc Hiển Trưởng khoa Công trình giao thông Ủy viên
       18. TS Võ Công Phương Trưởng khoa Điện – Điện tử viễn thông Ủy viên
       19. TS Nguyễn Tiến Thuỷ Viện Trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Ủy viên
       20. TS Trần Văn Trung Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Cơ khí Ủy viên
       21. ThS Nguyễn Minh Tuấn Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Lý luận chính trị Ủy viên
       22. ThS Huỳnh Văn Tùng Trưởng khoa Cơ bản Ủy viên
       23. CN Trịnh Xuân Thư Trưởng phòng Quản trị thiết bị Ủy viên
       24. TS Lê Văn Vang Trưởng khoa Máy tàu thuỷ Ủy viên
       25. TS Nguyễn Thúy Hồng Vân Trưởng phòng Đối ngoại Ủy viên
 1. Ban chương trình
STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực chuyên môn
1 PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng Khoa Hàng hải Điều khiển tàu biển
2 PGS.TS Nguyễn Xuân Phương Tạp chí KHCN GTVT Quản lý An toàn hàng hải
3 TS Phạm Thị Anh Viện Môi trường và Giao thông Môi trường và bảo vệ môi trường
4 TS Nguyễn Văn Khoảng Khoa Kinh tế vận tải Tổ chức và Quản lý vận tải
5 TS Trần Quang Phú Khoa Kinh tế vận tải Kinh tế xây dựng
6 PGS.TS Hồ Thị Thu Hoà Khoa Kinh tế vận tải Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức
7 TS Võ Công Phương Khoa Điện-ĐTVT KTĐiều khiển &TĐH
8 PGS.TS Nguyễn Hữu Khương Trưởng bộ môn Hệ thống điện giao thông Hệ thống điện công nghiệp và giao thông
9 TS Lê Văn Quốc Anh Khoa CNTT CNTT và Truyền thông
10 TS Trần Văn Trung Khoa Cơ khí Kỹ thuật Cơ khí
11 TS Lê Văn Vang Khoa Máy tàu thủy Khai thác và Bảo trì tàu thủy
12 PGS.TS Phan Văn Quân Khoa KTTT KT Công trình ngoài khơi
13 PGS.TS Vũ Ngọc Bích Phòng KHC-NC&PT Kỹ thuật Tàu thủy
14 PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng Ban Giám hiệu Kỹ thuật Công trình Giao thông
15 TS Nguyễn Quốc Hiển Khoa Công trình GT Kỹ thuật Công trình Giao thông
16 TS Vũ Hồng Nghiệp Khoa Công trình GT Kỹ thuật Công trình Giao thông
17 PGS.TS Vũ Trường Vũ Khoa Kỹ thuật XD Kỹ thuật Xây dựng
18 PGS.TS Nguyễn Thành Đạt Khoa Kỹ thuật XD Kỹ thuật Xây dựngcông trình thuỷ
19 TS Vũ Ngọc Lanh Khoa LLCT Khoa học Xã hội và Nhân văn
20 TS Vũ Thị Lan Anh Bộ môn Ngoại ngữ Khoa học Giáo dục
21 TS Nguyễn Thúy Hồng Vân Phòng Đối ngoại Khoa học Giáo dục
22 ThS Huỳnh Văn Tùng Khoa Cơ bản Khoa học Tự nhiên
 1. Ban thư ký
 • ThS Hoàng Thị Xuân
 • CN Nguyễn Thị Ngọc Mai
 • KS Đào Thế Anh

Địa chỉ: Phòng Khoa học công nghệ – Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A215, số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38 035 341                           Email: hnkhcn2018@ut.edu.vn

Website: http://khcn18.ut.edu.vn

 1. Ban xuất bản
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 PGS.TS Đồng Văn Hướng Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Trưởng ban
2 PGS.TS Vũ Ngọc Bích Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Phó Trưởng ban
3 PGS.TS Nguyễn Xuân Phương Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Uỷ viên
   4 CNNguyễn Thị Ngọc Mai Biên tập viên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Ủy viên

Built Process

Event Ticket Price

Gallery