Thông tin chung

Giới thiệu

Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải có chỉ số ISSN 1859 – 4263 xuất bản định kỳ 03 tháng/ 01 số bằng tiếng Việt và tiếng Anh, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm bài báo khoa học từ 0 – 0,5 điểm. Tạp chí công bố các công trình khoa học về những thành tựu và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước, là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và khoa học công nghệ. Các bài báo tiếp nhận được trải qua quy trình phản biện, xuất bản công minh, rõ ràng và phản hồi các thông tin đến tác giả trong thời gian nhanh nhất, tất cả công tác đều tuân thủ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí.

Lĩnh vực đăng Tạp chí

– Khai thác vận tải; Logictis và quản lý chuỗi cung ứng; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý; Máy tính và công nghệ thông tin; Kiến trúc và xây dựng;

– Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường;

– Toán học; Khoa học vật chất; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường;

– Khoa học giáo dục; Ngôn ngữ, văn học và văn hóa; Khoa học chính trị; Pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Tổng biên tập

PGS.TS.Đồng Văn Hướng

Phó Tổng biên tập

PGS.TS.Nguyễn Xuân Phương

PGS.TS.Vũ Ngọc Bích

Ban biên tập

GS.TS.Lương Công Nhớ

GS.TS.Lê Anh Tuấn

GS.TS.Phạm Minh Tuấn

PGS.TS.Huỳnh Thanh Công

PGS.TS.Lê Hiếu Giang

PGS.TS.Nguyễn Bá Hoàng

PGS.TS.Hồ Thị Thu Hòa

PGS.TS.Nguyễn Quốc Hưng

PGS.TS.Đặng Xuân Kiên

PGS.TS.Bùi Xuân Lâm

PGS.TS.Võ Công Phương

PGS.TS.Lê Thị Thái

PGS.TS.Hoàng Anh Tuấn

PGS.TS.Vũ Trường Vũ

TS.Vũ Thị Lan Anh

TS.Lê Văn Quốc Anh

TS.Đỗ Hùng Chiến

TS.Nguyễn Văn Khoảng

TS.Vũ Ngọc Lanh

TS.Châu Minh Quang

TS.Nguyễn Hoàng Phương

TS.Phạm Văn Tài

TS.Nguyễn Anh Tuấn

TS.Vũ Hồng Vận

Biên tập

CN.Nguyễn Thị Ngọc Mai

Toà soạn

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Số 2, Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Email

tapchikhcngtvt@ut.edu.vn

Website

http://khcn.ut.edu.vn