TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM TỔ CHỨC TẬP HUẤN NCKH LẦN 1 NĂM HỌC 2017 – 2018 VỚI CHỦ ĐỀ TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nhằm khơi gợi niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên và giảng viên trẻ Nhà trường, ngày 22/10/2017 Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển phối hợp với các đơn vị chức nă..

0