Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn NCKH lần 2 năm học 2016 – 2017 với chủ đề “Viết văn bản khoa học”

Nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ Nhà trường, ngày 19/3/2017 Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường t..