THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức khoá đào tạo

 “Kỹ năng thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ”

Phòng KHCN&NCPT thông cáo đến toàn thể CB-GV-CNV trong toàn trường về khóa đào tạo “ Kỹ năng thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ” chi tiết như sau:

  1. Nội dung của khoá học:

Chương trình được giảng dạy bởi các chuyên gia huấn luyện trong lĩnh vực Chuyển giao công nghệ, Sở hữu trí tuệ và Đàm phán hợp đồng kinh tế. Họ sẽ mang đến cho học viên kiến thức nền tảng và các kinh nghiệm thực tế về các vấn đề liên quan. 

  1. Thời gian khai giảng:

Khoá học có 4 đợt khai giảng từ ngày 25 tháng 9 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020 với số lượng học viên giới hạn (25 học viên/lớp).

Khai giảng Đợt 1: 25/9 – 27/9/2020         Khai giảng Đợt 2: 02/10 – 04/10/2020

Khai giảng Đợt 3: 09/10 – 11/10/2020     Khai giảng Đợt 4: 16/10 – 18/10/2020

  1. Thời gian và địa điểm học:

Thời gian học: 08:00 – 16:30, các ngày thứ Sáu đến CN hàng tuần

Địa điểm: Viện Đổi mới sáng tạo UEH- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Địa chỉ: Số 232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

  1. Học phí:miễn phí (được hỗ trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ)

Quý Thầy (Cô) có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo truy cập thông tin đăng ký tại Website: http://uii.ueh.edu.vn/dang-ky/dang-ky-tham-gia-khoa-dao-tao-ky-nang-thuong-mai-hoa-san-pham-khcn-nam-2020.html

Mọi thắc mắc chi tiết về khóa đào tạo vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Thị Kim Anh – Nhân viên Đào tạo và Hợp tác quốc tế UII 

Điện thoại: 0365374038, Email kimanh.uii@ueh.edu.vn) hoặc hotline: 028 39309338

Nơi nhận:

  – Website trường;                                        P.TRƯỞNG PHÒNG KHCN&NCPT

– Lưu KHCN&NCPT.                                                             (đã ký)

                                                                                  TS. Nguyễn Hoàng Hải