DANH SÁCH TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

TT

TÊN TLGD

THỂ LOẠI

TÁC GIẢ

HOÀN THÀNH

ĐƠN VỊ

1

Lý thuyết tàu – Tập 1: Tĩnh học, động lực học tàu thủy

GT

PGS.TS. Trần Công Nghị

2009

Viện Cơ khí

2

Lý thuyết tàu – Tập 2:  Sức cảng vỏ tàu, Thiết bị đẩy tàu

GT

PGS.TS. Trần Công Nghị

2009

Viện Cơ khí

3

Phương pháp tính cơ học kết cấu tàu thủy

GT

PGS. TS. Trần Công Nghị, ThS. Đỗ Hùng Chiến

2010

Viện Cơ khí

4

Tính toán các cơ cấu máy trục

GT

Th.S Nguyễn Hữu Quảng (cb), Th.S Phạm Văn Giám, Th.S Trần Văn Trung, Th.S Trần Tuyết Trinh (hđ) 

2010

Viện Cơ khí

5

Lý thuyết ô tô

GT

TS. Nguyễn Nước

2010

Viện Cơ khí

6

Lý thguyết thiết kế tàu thủy

GT

PGS.TS. Trần Công Nghị

2011

Viện Cơ khí

7

Đấu thầu trong hoạt động xây dựng

GT

TS Trần Quang Phú

2013

Khoa Kinh tế vận tải

8

Công nghệ đóng tàu

GT

TS Vũ Ngọc Bích

2013

Viện Cơ khí

9

Thiết kế tối ưu tàu thủy

GT

PGS TS Đặng Hữu Phú, TS Vũ Ngọc Bích

2013

Viện Cơ khí

10

Hàng hải địa văn – Tập 1

GT

TS TTr. Lê Văn Ty

2013

Viện Hàng hải

11

Hóa đại cương

BG

Bộ môn Hóa

2013

Khoa Cơ Bản

12

Lý thuyết hàm biến phức

BG

ThS Huỳnh Văn Tùng

2013

Khoa Cơ Bản

13

Vật lý đại cương – Tập 1

BG

Bộ môn Vật lý

2013

Khoa Cơ Bản

14

Vật lý đại cương – Tập 2

BG

Bộ môn Vật lý

2013

Khoa Cơ Bản

15

Hệ thống truyền lực trên ô tô

GT

TS Nguyễn Nước

2013

Viện Cơ khí

16

Phân tích và thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng

BG

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh

2014

Khoa Công nghệ thông tin

17

Tin học đại cương

BG

Trần Thị Mỹ Tiên

2014

Khoa Công nghệ thông tin

18

Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa

GT

TS Lê Phúc Hòa

2014

Khoa Kinh tế vận tải

19

Lý thuyết tàu

GT

PGS TS Vũ Ngọc Bích

2014

Viện Cơ khí

20

Marketing trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

GT

TS Lê Mạnh Tường

2014

Khoa Kinh tế vận tải

21

Thiết bị khả trình PLC và thiết bị truyền thông công nghiệp

GT

TS Đặng Xuân Kiên

2014

Khoa Điện – ĐTVT

22

Phương pháp tính

BG

Th.S Huỳnh Văn Tùng

2015

Khoa Cơ Bản

23

Toán Hàng hải

BG

Th.S Huỳnh Văn Tùng

2015

Khoa Cơ Bản

24

Đại cương Hàng hải

BG

Th.S Hà Thiếu Sang

2015

Viện Hàng hải

25

Công ước Quốc tế về Hàng hải

BG

Th.S Hà Thiếu Sang

2015

Viện Hàng hải

26

Địa chất – Cơ học đất – Nền móng

GT

TS Nguyễn Thành Đạt

2015

Khoa Kỹ thuật xây dựng

27

Hê thống lạnh và điều hòa không khí

GT

PGS TS Lê Hưu Sơn

2015

Viện Hàng hải

28

Cơ sở pháp lý của quản lý kinh tế

GT

TS Lê Văn Trọng

2015

Khoa Kinh tế vận tải

29

Bài tập lý thuyết tàu

GT

KS Nguyễn Bân

2015

Viện Cơ khí

30

Công ước quốc tế về Hàng hải

GT

PGS TS Nguyễn Văn Thư

2015

Viện Hàng hải

31

Dẫn tàu an toàn

GT

TS Nguyễn Xuân Phương

2015

Viện Hàng hải

32

Tự động điều khiển tàu thủy

GT

TS Nguyễn Xuân Phương

2015

Viện Hàng hải

33

Địa kỹ thuật

GT

TS Nguyễn Thành Đạt

2015

Khoa Kỹ thuật xây dựng

34

Nền và móng công trình

GT

TS.Nguyễn Thành Đạt (cb), Th.S Nguyễn Anh Tuấn

2015

Khoa Kỹ thuật xây dựng

35

Lập trình hệ thống thông tin

BG

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh

2015

Khoa Công nghệ thông tin

36

Quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng

GT

TS Trần Quang Phú

2015

Khoa Kinh tế vận tải

37

Quản trị vận tải đa phương thức

GT

TS Hồ Thị Thu Hòa

2015

Khoa Kinh tế vận tải

38

Giáo trình kinh tế vận tải và Logistics

GT

TS Phạm Thị Nga

2015

Khoa Kinh tế vận tải

39

Thiết bị điện tử dẫn đường Hàng hải

GT

PGS TS Trần Cảnh Vinh, Th.S Nguyễn Văn Cang, Th.S Đỗ Thành Sen

2015

Viện Hàng hải

40

Hê điều hành nâng cao

BG

Th.S. Đặng Nhân Cách

2015

Khoa Công nghệ thông tin

41

Thiết kế hệ thống điện tàu thủy

GT

TS Đặng Xuân Kiên

2015

Khoa Điện – ĐTVT

42

PLC và mạng truyền thông ứng dụng trên tàu thủy

GT

TS Đặng Xuân Kiên

2016

Khoa Điện – ĐTVT

43

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

GT

TS. Lê Văn Trọng

2016

Khoa Kinh tế vận tải

44

Quản lý khai thác công trình xây dựng

GT

TS. Lê Mạnh Tường

2017

Khoa Kinh tế vận tải

45

Ô nhiễm không khí

GT

TS. Phạm Thị Anh

2017

Viện NC môi trường GT

46

Đo bóc và kiểm soát khối lượng công trình xây dựng

GT

TS. Trần Quang Phú

2017

Khoa Kinh tế vận tải

47

Cầu bê tông cốt thép

GT

TS. Mai Lựu

2017

Khoa Công trình giao thông

48

Hướng dẫn đồ án nền và móng công trình

GT

TS. Nguyễn Thành Đạt

2017

Khoa Kỵ Thuật xây dựng

49

Kỹ thuật nhiệt

GT

PGS.TS. Lê Hữu Sơn

2017

Viện Hàng hải

50

Khai thác hệ động lực tàu thủy

GT

TS. Lê Văn Vang

2017

Viện Hàng hải

51

Động cơ điesel tàu thủy

GT

TS. Lê Văn Vang

2017

Viện Hàng hải

52

Hướng dẫn đồ án môn học thiết kế và tính toán ô tô

GT

PGS.TS Nguyễn Hữu Hường

2017

Viện Cơ khí

53

Công ước quốc tế có liên quan đến đóng tàu

GT

PGS.TS Vũ Ngọc Bích Th.S Trịnh Đức Chinh

2017

Viện Cơ khí

54

Bài tập kỹ thuât nhiệt

GT

TS Hoàng Anh Tuấn Th.S Cao Đào Nam

2017

Viện Cơ khí

55

Quy hoạch giao thông đường thủy và cơ sở hạ tầng

GT

TS. Lê Kinh Vĩnh

2018

Khoa Công trình giao thông

56

Quản lý hoạt động khai thác hầm giao thông

GT

TS. Lê Mạnh Tường

2018

Khoa Công trình giao thông

57

Thi công cầu

BG

Th.S. Nguyễn Đình Mậu

2018

Khoa Công trình giao thông

58

Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 318 – 14

GT

TS. Vũ Hồng Nghiệp

2018

Khoa Công trình giao thông

59

Khai thác dữ liệu

GT

TS. Lê Văn Quốc Anh

2018

Khoa Công nghệ thông tin

60

Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu

GT

TS. Nguyễn Lương Anh Tuấm

2018

Khoa Công nghệ thông tin

61

Điện tàu thủy

GT

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

2018

Khoa Điện – ĐTVT

62

Thiết kế đường ô tô – P1

BG

Th.S Huỳnh Ngọc Vân

27/9/2019

Khoa Công trình giao thông

63

Khai thác sữa chữa các hệ thống điện tàu thủy

GT

PGS.TS.Võ Công Phương

10/10/2019

Khoa Điện – ĐTVT

64

Thiết kế luồng đường thủy

GT

TS. Vũ Văn Nghi
Th.S Nguyễn Dịu Hương

10/10/2019

Khoa Công trình giao thông

65

Máy điện-thiết bị điện tàu thủy

GT

PGS.TS.Võ Công Phương

11/10/2019

Khoa Điện – ĐTVT

66

Kỹ thuật điều khiển hiện đại :Matlab và ứng dụng

SCK

PGS.TS Đặng Xuân Kiên

18/10/2019

Khoa Điện – ĐTVT

67

Công nghệ kim loại

GT

TS Nguyễn Dương Nam (cb), TS Hoàng Anh Tuấn, TS Nguyễn Thành Sa ,Th.S Nguyễn Danh Chấn, Th.S Cao Đào Nam,Th.S Đồng Thị Minh Hảo

18/11/2019

Viện Cơ khí

68

Vật liệu kỹ thuật

GT

TS. Hoàng Anh Tuấn 

18/11/2019

Viện Cơ khí

69

Nguyên lý kế toán

BG

Th.S Nguyễn Quốc Thịnh, Th.S Nguyễn Thị Hải Vân

18/11/2019

Khoa Kinh tế vận tải

70

Cao áp tàu thủy

BG

Th.S Nguyễn Tiến Dũng

22/11/2019

Viện Hàng hải

71

Thường thức đường sắt

GT

TS. Nguyễn Anh Tuấn

29/11/2019

Khoa Công trình giao thông

72

An toàn điện

BG

Th.S Nguyễn Minh Quyền

19/12/2019

Khoa Điện – ĐTVT

73

Kỹ thuật điện

BG

Th.S Phạm Thị Thanh Xuân

2/12/2019

Khoa Điện – ĐTVT

74

Mạch điện 1

BG

Th.S Nguyễn Thị Hoa

2/12/2019

Khoa Điện – ĐTVT

75

Mạch điện 2

BG

Th.S Đỗ Thị Nguyệt

2/12/2019

Khoa Điện – ĐTVT

76

Lý thuyết giáo dục thể chất

BG

Th.S Hồ Văn Lừng
Th.S Nguyễn Đình Dự

17/12/2019

Bộ môn GDQP-AN&GDTC

77

Máy điện 1

BG

Th.S Trịnh Ký Tài

20/12/2019

Khoa Điện – ĐTVT

78

Máy điện 2

BG

Th.S Nguyễn Minh Tâm

20/12/2019

Khoa Điện – ĐTVT

79

Thực tập tay nghề điện

BG

Th.S Phạm Minh Châu

20/12/2019

Khoa Điện – ĐTVT

80

Quản lý và khai thác cảng

BG

TS. Nguyễn Văn Khoảng

20/12/2019

Khoa Kinh tế vận tải

81

Thí nghiệm cơ học đất

BG

Th.S Huỳnh Văn Thành

26/12/2019

Khoa Công trình giao thông

82

Quản lý khai thác cảng

GT

TS. Nguyễn Văn Khoảng (cb) Th.S Mai Văn Thành

20/2/2020

Khoa Kinh tế vận tải

83

Kinh tế vi mô

GT

TS. Nguyễn Hoàng Phương (cb)   TS. Phạm Thị Nga

17/3/2020

Khoa Kinh tế vận tải

84

Kinh tế vĩ mô

GT

TS. Phạm Thị Nga (cb)        TS. Nguyễn Hoàng Phương

17/3/2020

Khoa Kinh tế vận tải

85

Lý thuyết tín hiệu

BG

Th.S Trần Kim Tâm

24/2/2020

Khoa Điện-  ĐTVT

86

Kỹ thuật số

BG

Th.S Trần Kim Tâm

24/2/2020

Khoa Điện – ĐTVT

87

Nhiên liệu và giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho tàu thủy

SCK

TS. Hoàng Anh Tuấn 

(cb). TS. Lê Văn Vang, TS. Phạm Văn Việt 

24/3/2020

Viện Hàng hải

88

Anten & Truyền sóng

BG

Th.S Trần Thị Bích Ngọc

23/4/2020

Khoa Điện – ĐTVT

89

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

BG

Th.S Hoàng Quốc Tuấn

8/5/2020

Khoa Công trình giao thông

90

Cơ sở điều khiển tự động và cảm biến

GT

TS. Bùi Hồng Dương

29/5/2020

Viện Hàng hải

91

Thiên văn hàng hải

BG

Th.S Lê Khôi

15/6/2020

Viện Hàng hải

92

Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam

BG

Th.S Phạm Thị Thúy Nam, Đại tá Nguyễn Minh Tới

15/6/2020

Bộ môn GDQP-AN&GDTC

93

Khai thác thương vụ vận tải biển

BG

TS. Lê Văn Ty

17/6/2020

Viện Hàng hải

94

Tiếng Anh tổng quát dạy trong phòng LAB

BG

CN. Nguyễn Thị Hoa, Th.S Ngô Thị Phương Thảo

6/8/2020

Bộ môn Ngoại ngữ